فروش ، واردات انواع الیاف سرامیکی ، پتوی سرامیکی

شرکت نارون کالا تدبیر: ۸۸۸۱۱۷۳۳ - ۸۸۸۱۱۷۳۴ - ۸۸۸۱۱۷۳۵ - ۸۸۸۱۲۰۹۰

فروش ، واردکننده مستقیم الیاف سرامیکی در انواع : پتوی سرامیکی ( Ceramic Fiber Blanket ) محدوده دمایی 1260 تا 1600 درجه سانتی گراد دانسیته 64 تا 160 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب ضخامت 12/5 تا 50 میلیمتر محصول فرانسه ، هند ، چین و برندهای درخواستی تخته سرامیکی (Ceramic Fiber Board) محدوده دمایی 1260 تا 1600 درجه سانتی گراد دانسیته 300تا 350کیلوگرم بر سانتی متر مکعب ضخامت 12/5 تا 50 میلیمتر محصول فرانسه ، هند ، چین و برندهای درخواستی کاغذ سرامیکی ( Ceramic Fiber Paper ) محدوده دمایی 1260 تا 1600 درجه سانتی گراد دانسیته 220کیلوگرم بر سانتی متر مکعب ضخامت 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 میلیمتر محصول فرانسه ، هند ، چین و برندهای درخواستی پنبه فله (Ceramic Fiber Bulk) محدوده دمایی 1260 تا 1600 درجه سانتی گراد محصول فرانسه ، هند ، چین و برندهای درخواستی اطلاعات فنی هر کدام از محصولات را میتوانید در سایت این شرکت جستجو کنید NARVANKALA.IR

شرکت نارون کالا تدبیر

خراسان شمالی > گرمه

۸۸۸۱۱۷۳۳ - ۸۸۸۱۱۷۳۴ - ۸۸۸۱۱۷۳۵ - ۸۸۸۱۲۰۹۰

فکس: ۸۸۸۳۶۷۸۱

Email

آدرس: narvankala.ir

تعداد بازدید: ۱۵۴۹

به روز رسانی: ۱ هفته پیش

شناسه آگهی: ۱۲۱۶۸۶۰